Uvjeti prodaje putem Big Bang internet trgovine

Informacije o trgovačkom društvu

Sancta Domenica d.o.o. Posušje
Silvija Strahimira Kranjčevića 10
88240 Posušje
email web trgovine: web@bigbang.ba

telefaks: +387 39 682 893

Sancta Domenica društvo s ograničenom odgovornošću Posušje
IBAN BA391610000180210006
Društvo upisano u registar Općinskog suda u Širokom Brijegu pod brojem 64-01-0059-08
MBS 64-01-0059-08
JIB 4272285770003
Temeljni kapital društva 60.000,00 KM, uplaćen u cijelosti
Uprava: direktorica Zdravka Ramljak zastupa društvo bez ograničenja

 

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača BiH BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015), glava X. - Ugovor sklopljen na daljinu, od članka 42.  do članka 51.

 1. Prodavatelj – trgovačko društvo Sancta Domenica d.o.o. Posušje, Silvija Strahimira Kranjčevića 10, 88240 Posušje, JIB: 4272285770003 koji djelatnost maloprodaje električne i elektroničke opreme obavlja pod nazivom „Sancta Domenica“

 2. www.BigBang.ba – web stranica u vlasništvu Prodavatelja 

 3. Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu

 4. Korisnik – svaka osoba koja web stranicu „bigbang.ba“ koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu

 5. Korištenje „BigBang.ba“ – pristup stranici www.BigBang.ba radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovina

 6. Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem „BigBang.ba“

 7. Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „BigBang.ba“, a koje je moguće kupiti putem web trgovina

 

Opće odredbe uvjeta prodaje

 1. Nositelj svih prava na internet stranici www.BigBang.ba je trgovačko društvo Sancta Domenica d.o.o. Posušje (u daljnjem tekstu Sancta Domenica). Korištenjem usluge “BigBang.ba” web trgovine i svih pridruženih stranica i servisa na www.BigBang.ba smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju I prihvaćaju.

 2. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Big Bang web trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Big Bang web trgovina, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje „BigBang.ba“ i online kupnje.

 3. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

 4. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

 5. Putem „BigBang.ba“ moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Bosne i Hercegovine što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

 6. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

 7. Korisnici „BigBang.ba“ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi „BigBang.ba“.

 8. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj „BigBang.ba“ zbog čega su Korisnici „BigBang.ba“ dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.BigBang.ba internet stranici.

 9. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup “BigBang.ba“ i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja ”BigBang.ba“ ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje „BigBang.ba“.

 10. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na “BigBang.ba”. Sancta Domenica zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.

 11. Sancta Domenica sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Sancta Domenica ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

 1. Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na „BigBang.ba“. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Sancta Domenica za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i Sancta Domenice, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

 2. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem “BigBang.ba” web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe-web trgovina, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom ili telefona s ljudskim posredovanjem.

 3. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podatci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

 4. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „BigBang.ba“ a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su pod “Načini dostave”.

 5. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Košarica“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

 6. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Kupi“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Narudžba“ na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, adrese dostave, potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja (virmansko plaćanje, plaćanje pouzećem ili plaćanje kreditnom karticom). Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.

 7. Po izvršenju naprijed navedenih koraka web trgovine i odabirom „Kupi“ na stranici „Narudžba“, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda narudžbe“, a na kojoj se nalaze podatci o broju narudžbe, plaćanju kao i obavijest o odaslanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda, te obavijest o e-mail adresi i besplatnom broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije. Ako je kupac odabrao kartično plaćanje klik na „Kupi“ vodi ga na unos podataka vezanih za plaćanje karticom. Također može odabrati i plaćanje na rate beskamatno ukoliko je to plaćanje moguće sa karticom kojom plaća.

Cijena

 1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u konvertibilnim markama te je u istima sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj istaknute cijene ažurira na dnevnoj bazi zbog čega postoji mogućnost da cijene u trgovini budu različite od cijena na „BigBang.ba“, no sve navedene cijene vrijede za kupovinu online, neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.

 2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

 3. Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

Plaćanje

Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti putem platnih kartica, virmanskom uplatom i pouzećem:

  • MasterCard - jednokratno i na rate

  • Visa – jednokratno i na rate

  • American Express - jednokratno i na rate

  • Diners - jednokratno i na rate 

  • virmanom - jednokratno

  • pouzećem - jednokratno gotovinom po primitku pošiljke na dogovorenu adresu.

Kartično plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice, virmansko plaćanje se smatra potvrđenim u trenutku primitka uplate na žiro-račun Prodavatelja.

UniCredit Bank d.d.: 3382002263910908
Raiffeisen Bank d.d.: 1610000180210006
 

Dostava

Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će isporučeni Kupcu u roku od jednog do pet radnih dana, pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka, računajući od dana uplate. U slučaju da Kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora. Ukoliko želite dogovoriti odgovarajući termin dostave, molimo Vas da to napišete pod NAPOMENA, kako bi mogli Vašu želju prenijeti dostavnoj službi.
Prilikom obrade pošiljke Kupac dobiva obavijest na mail o statusu njegove pošiljke.

Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe. Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Bijela tehnika i veliki gabaritni uređaji dostavljaju se do ulaza u objekt ili do prve prepreke zbog korištenja ručnog paletara.

Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

Cijene dostave istaknute su na „BigBang.ba“ i u njima je sadržan pripadajući PDV.

Dostava se vrši samo na području Bosne i Hercegovine.

Jamstvo i servisi

Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je oglašen na „BigBang.ba“ kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.

Podatci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se jamstvenom listu kojeg kupac dobiva zajedno sa kupljenim Proizvodom.

Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu sa jamstvenim listom, tada isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavatelju na u ovim uvjetima naznačenu e-mail adresu i/ili adresu sjedišta Prodavatelja, u kojim slučajevima će Kupca kontaktirati Prodavatelj, odnosno ima pravo reklamaciju podnijeti u prodajnoj trgovini „Big Bang“.

Reklamacije

Na temelju odredaba članka 24 Zakona o zaštiti potrošača BiH, a u svezi sa odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi u Bosni i Hercegovini, obavještavamo kupce o odgovornosti prodavatelja u slučaju materijalnih nedostataka proizvoda prilikom sklapanja ugovora na daljinu (internet kupovina).

Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara
(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
(2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
(3) Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
(4) Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.

Kad postoje materijalni nedostaci
Nedostatak postoji:

1) ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
2) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
4) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
5) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
6) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
7) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara
(1) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
(2) Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
(4) Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci
(1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
(2) Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
(3) Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
(4) Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Skriveni nedostaci
(1) Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
(2) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.
(3) Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.
(4) Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.
 

 

Odustajanje od ugovora i povrat

1. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na link koji se nalazi na dnu svake stanice pod "Uvjeti korištenja" (Oglašavanje proizvoda i usluga iz članka 44 i 45 Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015)  ovi Uvjeti, te obavijest o pravu korisnika na odustajanje od Ugovora s obrascem za odustanak od Ugovora  iz članka 47 Zakona o zaštiti potrošača BiH).

 

2. Korisnik može odustati od Ugovor u roku od 15 (petnaest) dana od predaje robe u posjed kupcu bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na odustajanje od Ugovora ako je:

- ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na odustanak od ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
- predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na odustanak ugovora
- predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
- predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
- predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
- predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
- predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
- potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na odustanak od ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
- predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
- predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
- ugovor sklopljen na javnoj dražbi
- predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
- predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na odustanak ugovora.

3. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na odustanak od Ugovora, mora obavijestiti Sancta Domenica d.o.o. Posušje o svojoj odluci o odustanku od Ugovora prije isteka roka.

4. Obrazac za odustanak od Ugovora nalazi se na BigBang web stranici .

5. Izjavom poslanom poštom (na Sancta Domenica d.o.o. Posušje, Silvija Strahimira Kranjčevića 10, 88240 Posušje), Telefaksom na 039/682 893 ili elektroničkom poštom na web@bigbang.ba, u kojoj je potrebno navesti: Broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

6. Ako korisnik odustane od Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada Sancta Domenica zaprimi korisnikovu odluku o odustanku Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Sancta Domenica može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

7. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Sancta Domenica d.o.o. Posušje, Silvija Strahimira Kranjčevića 10, 88240 Posušje bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je Sancta Domenici, uputio svoju odluku o odustajanju od Ugovora.

8. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije odustanka od Ugovora nazove na broj telefona 033/265 075 ili se javi na web@bigbang.ba kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

9. Korisnik je sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača BiH, a u svezi odredbama Zakona o obveznim odnosima, odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe

10. Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za odustajanje od Ugovora, korisnik je dužan platiti Sancta Domenici iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Sancta Domenicu o odustanku od Ugovora.

 

ODUSTANAK OD UGOVORA O KUPNJI

 

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova:

U slučaju spora obavještavamo Vas da možete koristit mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pokretanjem postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave tijelu nadležnom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koja djeluju u Bosni i Hercegovini (Kriteriji u procedurama za alternativno rješavanje sporova objavljeni u Službenom glasniku BiH broj 13/09 od 18. svibnja 2009. godine).

 

 

Zaštita osobnih podataka

1. Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

2. Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

3. Sancta Domenica ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Sancta Domenica za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

4. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

 

Izjava o kolačićima (Cookie policy)

1. Kako bi stranice „BigBang.ba“ ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011., Sancta Domenica prije spremanja Cookiea mora zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranice www.BigBang.ba internet trgovina korisnik pristaje na upotrebu Cookiea.

2. Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dospustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati I konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje Sancta Domenica web trgovina.

 

Ostale odredbe

1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na „BigBang.ba“ samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na „BigBang.ba“, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja „BigBang.ba“ na drugim web stranicama je zabranjena.

2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „BigBang.ba“ trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektalnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.

4. Kada „BigBang.ba“ odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

5. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

6. Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku U slučajevima kada:

a) se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku

b) se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u službenim jezicima BiH odnosno da se radi o zajedničkoj terminologji

c) postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na službene jezike BiH, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao

 

Uvjete korištenja možete preuzeti ovdje.

Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:
adresu: Sancta Domenica d.o.o. Posušje, Silvija Strahimira Kranjčevića 10, 88240 Posušje

Telefaks: +387 39 682 893

e-mail: web@bigbang.ba